مجله اندیشه آماری- اخبار نشریه
اهداف و زمینه‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

نشریه علمی انجمن آمار ایران

ماده 1- مقدمه:

گسترش روزافزون علم آمار در سطح جهانی و تصدیق ارزش استفاده از روش‌های آماری در کلیۀ رشته‌های معارف بشری و رسوخ آنها در اغلب این رشته‌ها، افزایش تعداد دانشجویان دوره‌های کارشناسی و ایجاد دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در تعداد قابل توجهی از دانشگاه‌های کشور، وجود مؤسساتی که صرفاً به کار آماری اشتغال دارند یا در فعالیت‌های خود استفادۀ گسترده‌ای از فنون آماری به‌عمل می‌آورند و بالاخره تشکیل انجمن آمار ایران که خود نتیجه و موجب ارتقای فرهنگ آماری در کشور است. موجب راه‌اندازی نشریه‌ای به زبان فارسی به‌نام «اندیشه آماری» را که بتوانند به نوآوری اندیشه‌های آماری پرداخته، ارتباطی مستمر و هماهنگ بین کلیه‌ی اقشاری که به‌نحوی با آمار سر و کار دارند برقرار نماید، فراهم کرد.

هدف: ایجاد ارتباط بین همه آماردانان و علاقمندان به آمار و اعتلای سطح دانش و فرهنگ آماری از طریق نوشته‌ها و مقاله‌هایی در زمینه‌های تاریخی، فلسفی، پیمایشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی و کتاب آگاهی است.

ماده 2- اهداف: هدف‌های انتشار این نشریه، شامل موارد زیر است:

1-2- محاسبات آماری و مدل‌سازی: مقاله‌هایی در زمینه‌های نتایج و موضوعات جدید آماری

2-2- آموزشی و مروری: مقاله‌هایی در زمینه‌های نظری، محاسباتی، تحلیلی

3-2- مطالعات موردی و کاربردی: مقاله‌ها یا گزارش‌هایی از طرح‌‎های مهم آماری (داخل کشور) و بررسی و نقد آنها

ماده 3- سطح: با توجه به اینکه پیکره‌ی اصلی مخاطبان را دانشجویان و دانش‌آموختگان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری آمار تشکیل می‌دهند، مندرجات نشریه در مجموع باید به‌گونه‌ای باشند که 20% مطالب آن برای دانشجویان و دانش‌آموختگان کارشناسی، 75% برای دانشجویان و دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد، 5% مطالب اندیشه‌ی آماری صرفاً برای دانشجویان دوره دکتری سودمند و قابل استفاده باشد.

ماده 4- زمینه: مضمون مقالات و نوشته‌های اندیشه‌ی آماری، آمار و احتمال، بدون تأکید زیاد بر نکات فنی و بدون اعمال محدودیت نسبت به هریک از شاخه‌های علمی است که آمار و احتمال در آن‌ها کاربرد دارند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find-1.43.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب