مجله اندیشه آماری- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از تمام نویسندگانی که پس از انجام اصلاحات، مقالات تصحیح شده خود را دوباره ارسال نموده و تاکنون پاسخی دریافت ننموده اند خواهشمند است با ارسال پیام به مدیر پایگاه ((admin2)) یا ارسال پیام عمومی بر روی صفحه اصلی وبگاه، مدیر پایگاه را از ارسال مجدد مقاله خود مطلع سازند.

باتشکر.

نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.43.25.fa
برگشت به اصل مطلب