مجله اندیشه آماری- هیات تحریریه
شورای سردبیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  صاحب امتیاز : انجمن آمار ایران

 

  مدیر مسئول : محمد قاسم وحیدی اصل

 

  سردبیر : فرزاد اسکندری

 

  شورای سردبیری :

  

محمدرضا آخوند، 

فرزاد اسکندری، 

علی دولتی، 

زهرا رضایی قهرودی، 

هوشنگ طالبی، 

محمد‌حسین علامت­‌ساز، 

افشین فلاح،

موسی گل­‌علی­‌زاده،

سیما نقی‌زاده، 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب