مجله اندیشه آماری- درباره نشریه
کسب رتبه ج در ارزیابی مجلات وزارت علوم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find.php?item=1.40.27.fa
برگشت به اصل مطلب