مجله اندیشه آماری- درباره نشریه
کسب رتبه ج در ارزیابی مجلات وزارت علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله اندیشه آماری:
http://andisheyeamari.irstat.ir/find-1.40.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب